Hình thang. Hình thang cân - Toán lớp 8

Học sinh trình bày được các đặc điểm và tính chất của hình thang, hình thang cân và hình thang vuông. Vận dụng kiến thức vào bài toán nhận dạng tứ giác là hình thang, hình thang cân và hình thang vuông. Tính được số đo các góc trong hình thang, hình thang vuông, hình thang cân.

video bài giảng Hình thang. Hình thang cân Xem video bài giảng này ở đây!

Bài tập ôn tập lý thuyết

Bài tập luyện tập giúp bạn nắm bắt các kiến thức cơ bản của bài học
0

Điểm xếp hạng (Hệ số x 1)


Thưởng tối đa : 3 hạt dẻ

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Hình thang, hình thang cân

A. Hình thang

1. Định nghĩa

      Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song

     Hai cạnh song song gọi là hai cạnh đáy,

    Hai cạnh còn lại họi là hai cạnh bên. 

            \n<title></title> \n<title></title> A B C D

Ví dụ: Cho hình thang ABCD, khi đó :

+) AB//CD; AB,CD là hai cạnh đáy, AD, BC là hai cạnh bên

+)$\widehat{A}+\widehat{D}=\widehat{B}+\widehat{C}=180^{0}$

+)  Nếu AD // BC $\Leftrightarrow\begin{cases}AD=BC\\AB=CD \end{cases}$

+) Nếu AB=CD $\Leftrightarrow\begin{cases}AD=BC\\AD//BC \end{cases}$

2. Hình thang vuông:

ABCD là hình thang có $\widehat{A}=90^{0}$ thì ABCD là hình thang vuông. \n<title></title> \n<title></title> A B C D

B. Hình thang cân

1. Định nghĩa 

Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau. \n<title></title> \n<title></title> A B C D

 

 

 

2. tính chất:

+) Trong hình thang cân hai cạnh bên bằng nhau.

+) Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau.

3. Dấu hiệu nhận biết:

+) Hình thang có hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau là hình thang cân.

+) Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.