video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 8) Bài 2: Hình thang. Hình thang cân
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Hình thang, hình thang vuông
Hình thang cân
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Hình thang
Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.
Hai cạnh song song gọi là hai đáy.
Hai cạnh còn lại gọi là hai cạnh bên.
Nhận xét:
- Nếu một hình thang có hai cạnh bên song song thì hai cạnh bên
bằng nhau, hai cạnh đáy bằng nhau.
- Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên
song song và bằng nhau.

2. Hình thang vuông
Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông.
Dấu hiệu nhận biết: Hình thang có một góc vuông là hình thang
vuông.

3. Hình thang cân
Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.
 Chú ý: Nếu ABCD là hình thang cân (đáy AB, CD) thì và
Tính chất
Định lí 1:
Trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau.
Định lí 2:
Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau.
Dấu hiệu nhận biết
Định lí 3:
Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân.
Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình
thang cân.
Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang
cân.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 9: Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Thời lượng: 12 phút 57 giây
Bài học tiếp