video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 8) Bài 9: Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Phép chia hết
Phép chia có dư
Tóm tắt bài học
Chia đa thức một biến đã sắp xếp
 
Phép chia hết. Phép chia có dư
Đối với hai đa thức tùy ý A và B của cùng một biến  (B ≠0), tồn tại duy nhất một cặp đa thức Q và R sao cho A = B.Q + R, trong đó R bằng 0 hoặc bậc của R nhỏ hơn bậc của B (R được gọi là dư trong phép chia A cho B).
Khi R = 0 phép chia A cho B là phép chia hết.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 1: Tứ giác
Thời lượng: 11 phút 27 giây