video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 8) Bài 1: Tứ giác
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Định nghĩa
Tổng các góc của một tứ giác
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học

1. Định nghĩa
Tứ giác ABCD là hình gồm bốn đoạn thẳng AB, BC, CD, DA,
trong đó bất kì đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một
đường thẳng.

2. Tứ giác lồi
Tứ giác lồi là tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng mà bờ là
đường thẳng chứa bất kì cạnh nào của tứ giác.

3. Tổng các góc của một tứ giác
Định lí: Tổng các góc của một tứ giác bằng

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 9: Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Thời lượng: 12 phút 57 giây
Bài học tiếp
Bài 2: Hình thang. Hình thang cân
Thời lượng: 23 phút 16 giây