Tứ giác - Toán lớp 8

Học sinh trình bày được định nghĩa về tứ giác. Tổng các góc trong một tứ giác. Vận dụng vào các bài toán nhận dạng và tìm số đo góc trong tứ giác.

video bài giảng Tứ giác Xem video bài giảng này ở đây!

Bài tập ôn tập lý thuyết

Bài tập luyện tập giúp bạn nắm bắt các kiến thức cơ bản của bài học
0

Điểm xếp hạng (Hệ số x 1)


Thưởng tối đa : 3 hạt dẻ

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết tứ giac

1. Định nghĩa

Tứ giác ABCD là hình gồm bốn đoạn thẳng AB, BC, CD, DA   \n<title></title> \n<title></title> A B C D

2. Tứ giác lồi

Tứ giác lồi là tứ giác luôn nằm trong nửa mặt phẳng mà bờ là đường thẳng chứa bất kì cạnh nào của tứ giác.

3. Tổng các góc trong một tứ giác

Định lý: Tổng các góc trong một tứ giác có số đo bằng $360^{0}$.


Học Tin Học