video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 8) Bài 3: Đường trung bình của tam giác và hình thang
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Đường trung bình của tam giác
Đường trung bình của hình thang
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Đường trung bình của tam giác
- Định lí 1: Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của
tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung
điểm cạnh thứ ba.
- Định nghĩa: Đường trung bình của tam giác là đoạn
thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác.
- Định lí 2: Đường trung bình của tam giác thì song song
với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy.
 
2. Đường trung bình của hình thang
- Định nghĩa: Đường trung bình của hình thang là đoạn
thẳng nối trung điểm hai cạnh bên của hình thang.
- Định lí 3: Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh
bên của hình thang và song song với hai đáy thì đi qua
trung điểm cạnh bên thứ hai.
- Định lí 4: Đường trung bình của hình thang thì song
song với hai đáy và bằng nửa tổng hai đáy.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 9: Chia đa thức một biến đã sắp xếp
Thời lượng: 12 phút 57 giây
Bài học tiếp
Bài 4: Hình bình hành
Thời lượng: 16 phút 10 giây