Nhân đa thức với đa thức - Toán lớp 8

Học sinh nắm được quy tắc nhân đa thức với đa thức

video bài giảng Nhân đa thức với đa thức Xem video bài giảng này ở đây!

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết nhân đa thức với đa thức

1. Quy tắc nhân đa thức với đa thức

Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.

     Công thức:  (A+B).(C+D)=A.(C+D)+B.(C+D)

                                            =AC+AD+BC+BD

chú ý: Tích hai đa thức là một đa thức.

2. Áp dụng

VD1: $(2x+1).(3x+2)$=$2x(3x+2)+1.(3x+2)$

                                     =$6x^2+4x+3x+2$

                                     = $6x^2+7x+2$

 chú ý: Khi thực hiện phép nhân đa thức với đa thức ta cũng có thể thực hiên theo hàng dọc.

VD2: Tìm x

$(12x-5).(4x-1)+(3x-7).(1-16x)=81$

$\Leftrightarrow 12x.(4x-1)-5.(4x-1)+3x.(1-16x)-7.(1-16x)=81$

$\Leftrightarrow 48x^2-12x-20x+5+3x-48x^2-7+112x=81$

$\Leftrightarrow 83x=83$

$\Leftrightarrow x=1$

vậy $x = 1$