video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 8) Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Quy tắc
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Quy tắc nhân đa thức với đa thức
 
Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích với nhau.
Nhận xét: Tích của hai đa thức là một đa thức.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Thời lượng: 17 phút 22 giây
Bài học tiếp
Bài 1: Tứ giác
Thời lượng: 11 phút 27 giây