video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 8) Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Quy tắc
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học

Quy tắc nhân đơn thức với đa thức

Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau.
Tổng quát: A(B + C – D) = A.B + A.C – A.D

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học tiếp
Bài 1: Tứ giác
Thời lượng: 11 phút 27 giây