video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 1) Bài 28: Số có hai chữ số (Phần 3)
Tóm tắt bài học
Số có hai chữ số (Phần 3)
- Nhận biết về số lượng; biết đọc, viết, đếm các số đến 99.
- Nhận biết được thứ tự , vị trí các số từ đến số 99.
- Biết được cấu tạo của số có hai chữ số.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 27: Số có hai chữ số (Phần 2)
Thời lượng: 8 phút 53 giây
Bài học tiếp
Bài 29: So sánh số có hai chữ số (Phần 1)
Thời lượng: 10 phút 33 giây