video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 1) Bài 39: Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số (không nhớ)
Tóm tắt bài học
- Thực hiện được phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số không nhớ
- Biết tính nhẩm trong những trường hợp đơn giản.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp