video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 1 - Sách Kết nối tri thức) Bài 51: Ôn tập hình học và đo lường (Phần 2)
Tóm tắt bài học
- Thực hiện được việc đọc giờ đúng trên đồng hồ.
- Nhận biết được tuần lễ có 7 ngày và tên gọi, thứ tự các ngày tuần lễ; xác định được thứ ngày trong tuần lễ dựa vào tờ lịch hằng ngày.
- Nhận biết được dài hơn, ngắn hơn, đơn vị đo độ dài cm.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 52: Ôn tập chung
Thời lượng: 10 phút 57 giây