video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 11) Bài 1: Phép biến hình
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Phép biến hình
Các loại phép biến hình
Tóm tắt bài học
1. Giới thiệu về phép biến hình
Quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M của mặt phẳng với một điểm xác định duy nhất M’ của mặt phẳng đó gọi là phép biến hình.
Ký hiệu phép biến hình là F, viết F(M)=M’.
M’ gọi là ảnh của M qua phép biến hình F.
H là một hình trong mặt phẳng, ký hiệu H'=F(H) là các điểm M’=F(M) với mọi điểm M ∈ H  
Phép biến hình F biến hình H thành hình H', H' là ảnh của H qua phép biến hình F.
 
2. Các loại phép biến hình
* Phép dời hình:  Là phép biến hình không làm thay đổi khoảng cách giữa hai điểm bất kì.
- Phép tịnh tiến
- Phép đối xứng trục
- Phép đối xứng tâm
- Phép quay
* Phép đồng dạng: Là phép biến hình làm thay đổi khoảng cách giữa hai điểm bất kì theo cùng 1 tỉ lệ nhất định.
- Phép vị tự
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 25: Ôn tập chương 5- Đạo hàm
Thời lượng: 21 phút 50 giây
Bài học tiếp
Bài 2: Phép tịnh tiến
Thời lượng: 14 phút 19 giây