video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 11) Bài 8: Phép đồng dạng
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Phép đồng dạng
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Định nghĩa Phép đồng dạng
Phép biến hình f được gọi là phép đồng dạng  tỉ số k (k>0) nếu với hai điểm M, N bất kỳ và ảnh M', N' của chúng ta có 
M'N'=MN.
+ Phép dời hình là phép đồng dạng tỉ số k=1.
+ Phép đồng dạng tỉ số k là phép đồng dạng tỉ số |k|.
+ Nếu thực hiện liên tiếp các phép đồng dạng thì được một phép đồng dạng.
Hai hình được gọi là đồng dạng  nếu có một phép đồng dạng biến hình này thành hình kia.
 
2. Tính chất của phép đồng dạng 
Phép đồng dạng tỉ số k:
- Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm và bảo toàn thứ tự giữa ba điểm đó.
- Biến một đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng.
- Biến một tam giác thành tam giác đồng dạng với tam giác đã cho, biến góc thành góc bằng nó.
- Biến đường tròn có bán kính R thành đường tròn có bán kính |k|R.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 25: Ôn tập chương 5- Đạo hàm
Thời lượng: 21 phút 50 giây