video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 11) Bài 12: Đường thẳng và mặt phẳng song song
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Đường thẳng và mặt phẳng song song
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng
Cho đường thẳng d và mặt phẳng α.
+ d nằm trong mặt phẳng (α):  d ⊂ (α)
+ d và (α) cắt nhau tại M:   d ∩ (α)=M
+ d song song với (α):   d ∥ (α)
 
2. Các định lý và tính chất
1)  Nếu đường thẳng d không nằm trong mặt phẳng (α) và d song song với đường thẳng d' nằm trong (α) thì d song song với (α).
2)  Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng (α). Nếu mặt phẳng (β) chứa a và cắt (α) theo giao tuyến b thì b song song với a. 
3) Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng song song với đường thẳng đó.
4) Cho hai đường thẳng chéo nhau. Có duy nhất một mặt phẳng chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 25: Ôn tập chương 5- Đạo hàm
Thời lượng: 21 phút 50 giây
Bài học tiếp
Bài 13: Hai mặt phẳng song song
Thời lượng: 18 phút 34 giây