video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 11) Bài 21: Ôn tập chương 3 - Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Hệ thống kiến thức
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Ôn tập chương 3 - Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

1. Vec tơ trong không gian
2. Hai đường thẳng vuông góc
3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
4. Hai mặt phẳng vuông góc 
5. Khoảng cách 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 25: Ôn tập chương 5- Đạo hàm
Thời lượng: 21 phút 50 giây