video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 28: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé, ta lấy số lớn chia số bé.
 
2. Bài tập vận dụng
- Giải các bài toán có liên quan.
- Phân biệt với dạng toán: So sánh số lớn hơn số bé mấy đơn vị, ta lấy số lớn trừ số bé
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 29: Bảng chia 8
Thời lượng: 13 phút 1 giây