video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 29: Bảng chia 8
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Bảng chia 8
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Bảng chia 8
- Thành lập bảng chia 8;
- Học thuộc bảng chia 8:
+ Số bị chia là dãy số đếm thêm 8, bắt đầu từ 8;
+ Số chia là 8
+ Thương là dãy số 1;2;3;...;10
 
2. Bài tập vận dụng
- Tính nhẩm: Thực hành chia cho 8
- Giải bài toán liên quan đến bảng chia 8
- Giải bài toán bằng 2 phép tính.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp