video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 30: So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
Muốn so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn, ta thực hiện 2 bước:
- Bước 1: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
- Bước 2: Kết luận: Số bé bằng một phần mấy số lớn (tương ứng với số lần mà số lớn gấp số bé).
 
2. Bài tập vận dụng
- Áp dụng so sánh số bé gấp mấy lần số lớn
- Áp dụng giải bài toán có lời văn.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 29: Bảng chia 8
Thời lượng: 13 phút 1 giây
Bài học tiếp
Bài 31: Bảng nhân 9
Thời lượng: 10 phút 8 giây