video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 31: Bảng nhân 9
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Bảng nhân 9
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Bảng nhân 9
- Thành lập bảng nhân 9
+ Thừa số thứ nhất là 9;
+ Thừa số thứ hai là dãy số 1; 2; 3; ...; 10.
+ Kết quả là dãy số đếm thêm 9, bắt đầu từ 9.
- Học thuộc lòng bảng nhân 9: Học sinh đọc từ 3 đến 5 lần.
 
2. Bài tập vận dụng
- Tính nhẩm;
- Thực hiện phép tính;
- Giải bài toán có lời văn;
- Thực hành đếm thêm 9.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 32: Gam
Thời lượng: 10 phút 51 giây