video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 32: Gam
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Giới thiệu về gam
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Gam
- Gam là đơn vị đo khối lượng, viết tắt là \(g\).
\(\text{1000g = 1kg}\)
- Ngoài các quả cân \(\text{1kg, 2kg, 5kg}\) thì còn có các quả cân\(\)
\(1g,2g,5g\);
\(10g,20g,50g\);
\(100g,200g,500g\).
 
2. Bài tập vận dụng
- Đọc số đo khối lượng khi cân một vật bằng cân đĩa và cân đồng hồ;
- Thực hiện phép tính với số đo khối lượng;
- Giải bài toán có lời văn
 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 31: Bảng nhân 9
Thời lượng: 10 phút 8 giây
Bài học tiếp
Bài 33: Bảng chia 9
Thời lượng: 10 phút 57 giây