video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 33: Bảng chia 9
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Bảng chia 9
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Bảng chia 9
- Thành lập bảng chia 9 từ bảng nhân 9.
- Học thuộc bảng chia 9:
+ Số chia là 9;
+ Số bị chia là dãy số đếm thêm 9, bắt đầu từ 9.
+ Thương là dãy số 1; 2; 3;...;10.
 
2. Bài tập vận dụng
- Thực hành chia cho 9;
- Giải bài toán có lời văn.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 32: Gam
Thời lượng: 10 phút 51 giây
Bài học tiếp