video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 35: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
- Bước 1: Đặt tính
- Bước 2: Chia lần lượt từ trái sang phải, bắt đầu từ chữ số hàng trăm của số bị chia.
Lưu ý: Nếu chữ số hàng trăm bé hơn số chia, ta bỏ qua và lấy thêm chữ số hàng chục để chia.
 
2. Bài tập vận dụng
- Thực hành chia;
- Giải bài toán có lời văn.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 36: Giới thiệu bảng nhân
Thời lượng: 10 phút 39 giây