video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 37: Giới thiệu bảng chia
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Giới thiệu bảng chia
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Giới thiệu bảng chia
- Bảng chia gồm 11 hàng và 11 cột, trong đó:
+ Các số hàng đầu tiên là thương;
+ Các số cột đầu tiên là số chia;
+ Các số trong các ô còn lại là số bị chia.
- Cách sử dụng bảng chia để tìm kết quả phép chia
Từ phép chia, ta xác định số chia ở cột đầu tiên, dóng mũi tên sang phải gặp số bị chia ở đâu thì dừng mũi tên ở đó. Từ ô số bị chia, dóng mũi tên lên trên hàng đầu tiên gặp số nào thì số đó chính là thương cần tìm.
 
2. Bài tập vận dụng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 36: Giới thiệu bảng nhân
Thời lượng: 10 phút 39 giây
Bài học tiếp
Bài 38: Làm quen với biểu thức
Thời lượng: 8 phút 48 giây