video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 38: Làm quen với biểu thức
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Ví dụ về biểu thức
Giá trị của biểu thức
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Ví dụ về biểu thức
Biểu thức là dãy các số và các phép tính (+, - , x , : ) viết xen kẽ nhau.
 
2. Giá trị của biểu thức
Giá trị của biểu thức là kết quả của phép toán được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của phép toán.
 
3. Bài tập vận dụng
Tính giá trị của một số biểu thức dạng đơn giản.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 37: Giới thiệu bảng chia
Thời lượng: 11 phút 24 giây
Bài học tiếp
Bài 39: Tính giá trị của biểu thức
Thời lượng: 24 phút 1 giây