video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 39: Tính giá trị của biểu thức
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Thứ tự thực hiện phép tính
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Thứ tự thực hiện phép tính
Các dạng biểu thức và thứ tự thực hiện phép tính:
- Biểu thức chỉ chứa các phép tính cùng mức độ ưu tiên: Cộng, trừ hoặc nhân, chia: Thực hiện phép tính từ trái sang phải.
- Biểu thức chứa các phép tính cộng, trừ, nhân, chia:
Thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau;
- Biểu thức chứa dấu ngoặc ( ) :
Thực hiện phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.
 
2. Bài tập vận dụng
- Tính giá trị của biểu thức;
- So sánh;
- Giải bài toán có lời văn.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 38: Làm quen với biểu thức
Thời lượng: 8 phút 48 giây
Bài học tiếp
Bài 40: Hình chữ nhật
Thời lượng: 11 phút 45 giây