video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 40: Hình chữ nhật
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Giới thiệu về hình chữ nhật
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Giới thiệu về hình chữ nhật
Hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông, 2 chiều dài bằng nhau và 2 chiều rộng bằng nhau.
2. Bài tập vận dụng
- Nhận dạng hình chữ nhật;
- Xác định chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 39: Tính giá trị của biểu thức
Thời lượng: 24 phút 1 giây
Bài học tiếp
Bài 41: Hình vuông
Thời lượng: 10 phút 51 giây