video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 41: Hình vuông
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Giới thiệu về hình vuông
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Giới thiệu về hình vuông
Hình vuông có 4 góc vuông và có 4 cạnh có độ dài bằng nhau.
 
2. Bài tập vận dụng
- Nhận dạng hình vuông
- Thực hành vẽ hình vuông trên giấy ô li.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 40: Hình chữ nhật
Thời lượng: 11 phút 45 giây
Bài học tiếp
Bài 42: Chu vi hình chữ nhật
Thời lượng: 15 phút 12 giây