video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 42: Chu vi hình chữ nhật
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Chu vi hình chữ nhật
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học

1. Chu vi hình chữ nhật

- Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Chu vi = ( chiều dài + chiều rộng ) x 2

- Nửa chu vi bằng tổng chiều dài và chiều rộng (cùng đơn vị đo).

Nửa chu vi = chiều dài + chiều rộng

Chu vi = Nửa chu vi x 2

 

2. Bài tập vận dụng

 

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 41: Hình vuông
Thời lượng: 10 phút 51 giây
Bài học tiếp
Bài 43: Chu vi hình vuông
Thời lượng: 8 phút 26 giây