video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 43: Chu vi hình vuông
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Chu vi hình vuông
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học

1. Chu vi hình vuông

Chu vi hình vuông bằng độ dài 1 cạnh nhân với 4

 

2. Bài tập vận dụng

- Tính chu vi hình vuông

- Tính cạnh hình vuông biết chu vi hình vuông

Cạnh hình vuông = chu vi : 4

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 42: Chu vi hình chữ nhật
Thời lượng: 15 phút 12 giây
Bài học tiếp
Bài 44: Các số có bốn chữ số
Thời lượng: 21 phút 48 giây