video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 44: Các số có bốn chữ số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Làm quen số có bốn chữ số
Đọc (viết) số có bốn chữ số
Viết sô thành tổng
Thứ tự các số
Tóm tắt bài học

1. Làm quen với số có bốn chữ số

Số có bốn chữ số là số gồm bốn chữ số hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.

 

2. Đọc (viết) số có bốn chữ số

- Đọc (viết) như số có 3 chữ số: Đọc (viết) lần lượt từ trái sang phải, từ hàng cao nhất đến hàng thấp nhất.

- Khi chữ số 0 ở hàng trăm thì ta đọc hàng trăm là "không trăm".

Bài tập áp dụng: Bài tập 1

 

3. Viết số thành tổng

VD: 5247 = 5000 + 200 + 40 + 7

Bài tập áp dụng:

Bài tập 2

Bài tập 3

 

4. Thứ tự các số

Bài tập áp dụng:

Bài tập 4

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 43: Chu vi hình vuông
Thời lượng: 8 phút 26 giây
Bài học tiếp
Bài 45: Số 10 000. Luyện tập
Thời lượng: 8 phút 18 giây