video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 45: Số 10 000. Luyện tập
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Giới thiệu số 10 000
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học

1. Giới thiệu số 10 000

Số 10 000 là số nhỏ nhất có 5 chữ số, gồm chữ số 1 đứng đầu và 4 chữ số 0 đứng sau.

Số 10 000 đọc là "mười nghìn" hoặc "một vạn"

 

2. Bài tập vận dụng

- Ôn tập các số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục;

- Thứ tự các số.

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 44: Các số có bốn chữ số
Thời lượng: 21 phút 48 giây
Bài học tiếp