video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 46: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Điểm ở giữa
Trung điểm của đoạn thẳng
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học

1. Điểm ở giữa

M là điểm ở giữa hai điểm A và B nếu A, M, B thẳng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

 

2. Trung điểm của đoạn thẳng

M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu thỏa mãn

(i) M là điểm ở giữa của A và B;

(i) \(\text{MA = MB}\).

 

3. Bài tập vận dụng

- Nhận biết điểm ở giữa và trung điểm của đoạn thẳng;

- Xác định trung điểm của đoạn thẳng cho trước.

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 45: Số 10 000. Luyện tập
Thời lượng: 8 phút 18 giây
Bài học tiếp
Bài 47: So sánh các số trong phạm vi 10000
Thời lượng: 19 phút 24 giây