video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 47: So sánh các số trong phạm vi 10000
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
So sánh hai số có số các chữ số khác nhau
So sánh hai số có cùng số chữ số
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. So sánh hai số có số các chữ số khác nhau
- Số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn;
- Số nào có ít chữ số hơn thì số đó bé hơn.
 
2. So sánh hai số có cùng số chữ số
- Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng hàng, kể từ trái sang phải.
- Nếu hai số có cùng số chữ số và từng cặp chữ số ở cùng một hàng đều giống nhau thì hai số đó bằng nhau.
 
Bài tập vận dụng
- So sánh các số trong phạm vi 10 000
- So sánh các số có kèm đơn vị đo.
- Tìm số lớn nhất và số bé nhất
 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 48: Cộng các số trong phạm vi 10000
Thời lượng: 13 phút 47 giây