video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 48: Cộng các số trong phạm vi 10000
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Phép cộng không nhớ
Phép cộng có nhớ
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
- Bước 1: Đặt tính theo cột dọc
Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau
- Bước 2: Cộng lần lượt từ trái sang phải, bắt đầu từ hàng đơn vị.
 
Bài tập vận dụng
 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 47: So sánh các số trong phạm vi 10000
Thời lượng: 19 phút 24 giây
Bài học tiếp
Bài 49: Phép trừ các số trong phạm vi 10000
Thời lượng: 18 phút 36 giây