video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 49: Phép trừ các số trong phạm vi 10000
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Phép trừ không nhớ
Phép trừ có nhớ
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Quy tắc trừ các số trong phạm vi 10 000:
Bước 1: Đặt tính
Viết số trừ bên dưới số bị trừ sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau
Bước 2: Trừ lần lượt từ phải sang trái 
(bắt đầu từ hàng đơn vị)
Lưu ý: Mượn giá trị hàng tiếp theo của số bị trừ thì phải nhớ vào số trừ của hàng tiếp theo trước khi trừ.
 
Bài tập vận dụng:
- Đặt tính rồi tính
- Tính nhẩm
- Giải bài toán có lời văn.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 48: Cộng các số trong phạm vi 10000
Thời lượng: 13 phút 47 giây
Bài học tiếp
Bài 50: Tháng - Năm
Thời lượng: 18 phút 53 giây