video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 51: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Giới thiệu về hình tròn
Vẽ hình tròn
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học

1. Giới thiệu về hình tròn

Hình tròn được xác định khi biết tâm và bán kính.

- Tất cả các bán kính của hình tròn đều bằng nhau

- Tâm là trung điểm của đường kính

- Độ dài đường kính gấp đôi độ dài bán kính.

2. Vẽ hình tròn

Dùng compa để vẽ hình tròn:

Bước 1: Xác định bán kính bằng thước kẻ và compa

Bước 2: Vẽ hình tròn: Giữ nguyên đầu nhọn của compa và quay đầu bút chì một vòng theo chiều kim đồng hồ.

3. Bài tập vận dụng

- Nhận biết bán kính và đường kính.

- Vẽ hình tròn biết tâm và bán kính. 

- Tính bán kính khi biết đường kính và ngược lại.

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 50: Tháng - Năm
Thời lượng: 18 phút 53 giây
Bài học tiếp