video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 52: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Nhân không nhớ
Nhân có nhớ
Bài tập áp dụng
Tóm tắt bài học

1. Nhân không nhớ

2. Nhân có nhớ

Quy tắc nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số:

- Bước 1: Đặt tính

Viết thừa số thứ hai bên dưới thừa số thứ nhất sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.

- Bước 2: Nhân lần lượt từ phải sang trái, nhân thừa số thứ hai với từng chữ số của thừa số thứ nhất

Lưu ý: Ở lượt nhân có nhớ, ta nhớ sang hàng tiếp theo.

3. Bài tập áp dụng

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 51: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Thời lượng: 18 phút 35 giây
Bài học tiếp