video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 53: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
- Thực hiện các ví dụ
- Học sinh rút ra quy tắc chia:
+ Bước 1: Đặt tính
+ Bước 2: Chia lần lượt từ trái sang phải, bắt đầu từ chữ số hàng nghìn. Bắt đầu từ bài này, ta thực hiện chia rút gọn.
 
2. Bài tập vận dụng
- Rèn luyện kĩ năng chia
- Tìm \(x\)
- Giải bài toán có lời văn
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 54: Làm quen với chữ số La Mã
Thời lượng: 15 phút 35 giây