video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 55: Thực hành xem đồng hồ
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Thực hành xem đồng hồ
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học

1. Thực hành xem đồng hồ (chính xác đến từng phút)

- Xem giờ hơn: Số giờ_Số phút hơn

- Xem giờ kém (khi kim phút chỉ quá số 6): Số giờ kế tiếp _kém_ số phút kém.

 

2. Bài tập vận dụng

- Thực hành xem đồng hồ 

- Vận dụng xem đồng hồ vào các hoạt động hàng ngày.

- Tính khoảng thời gian cho một hoạt động

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 54: Làm quen với chữ số La Mã
Thời lượng: 15 phút 35 giây
Bài học tiếp