video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 56: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học

1. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

- Bài toán rút về đơn vị

- Làm quen với bài toán liên quan đến rút về đơn vị:

+ Bước 1: Rút về đơn vị

Tính giá trị một phần trong các phần bằng nhau (thực hiện phép chia)

+ Bước 2: Tính giá trị nhiều phần (thực hiện phép nhân)

 

2. Bài tập vận dụng

 

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 55: Thực hành xem đồng hồ
Thời lượng: 21 phút 17 giây
Bài học tiếp
Bài 57: Tiền Việt Nam
Thời lượng: 19 phút 20 giây