video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 57: Tiền Việt Nam
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Giới thiệu về tiền Việt Nam
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học

1. Giới thiệu về tiền Việt Nam

(2000 đồng, 5000 đồng và 10 000 đồng)

- Học sinh nhận diện được các tờ tiền trên:

 Đặc điểm : Mặt trước của mỗi tờ tiền in hình ảnh Bác Hồ, quốc huy Việt Nam, mệnh giá, dòng chữ "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"; mặt sau của tờ tiền in dòng chữ "Ngân hàng nhà nước Việt Nam" mệnh giá của tờ tiền và các hình ảnh trên đất nước Việt Nam

- Học sinh tìm hiểu về tiền xu Việt Nam.

 

2. Bài tập vận dụng

- Các tính tiền và sử dụng tiền trong phạm vi 10 000 đồng

 

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 58: Làm quen với thống kê số liệu
Thời lượng: 20 phút 16 giây