video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 58: Làm quen với thống kê số liệu
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Làm quen với dãy số liệu
Làm quen với bảng thống kê số liệu
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học

1. Làm quen với dãy số liệu

- Hình thành dãy số liệu

- Làm quen với thứ tự và số hạng của dãy số liệu

 

2. Làm quen với bảng thống kê số liệu

- Hình thành bảng số liệu

- Đọc bảng số liệu: Bảng có mấy cột và mấy hàng, nội dung của từng hàng trong bảng.

 

 3. Bài tập vận dụng

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 57: Tiền Việt Nam
Thời lượng: 19 phút 20 giây
Bài học tiếp
Bài 59: Các số có năm chữ số
Thời lượng: 18 phút 11 giây