video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 59: Các số có năm chữ số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Làm quen số có năm chữ số
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học

1. Làm quen với số có 5 chữ số

- Số có 5 chữ số gồm các chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn và hàng chục nghìn

- Đọc (viết) các số có 5 chữ số lần lượt từng hàng từ trái sang phải.

 

2. Bài tập vận dụng

- Dạng 1: Cấu tạo số có 5 chữ số

- Dạng 2: Đọc, viết các số có 5 chữ số

- Dạng 3: Thứ tự các số trong một nhóm các số có 5 chữ số

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 58: Làm quen với thống kê số liệu
Thời lượng: 20 phút 16 giây
Bài học tiếp
Bài 60: Số 100 000 - Luyện tập
Thời lượng: 13 phút 21 giây