video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 61: So sánh các số trong phạm vi 100000
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Phương pháp so sánh
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Phương pháp so sánh
Bước 1: Đếm số chữ số
Số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn
Bước 2: So sánh các chữ số ở cùng hàng với nhau kể từ trái sang phải
2. Bài tập vận dụng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 60: Số 100 000 - Luyện tập
Thời lượng: 13 phút 21 giây
Bài học tiếp