video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 62: Diện tích của một hình - Đơn vị đo diện tích
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Diện tích của một hình
Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Tóm tắt bài học
1. Diện tích của một hình
Nhận biết diện tích hình chữ nhật và hình tròn
So sánh diện tích hai hình
2. Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 61: So sánh các số trong phạm vi 100000
Thời lượng: 17 phút 26 giây
Bài học tiếp
Bài 63: Diện tích hình chữ nhật
Thời lượng: 11 phút 59 giây