video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 63: Diện tích hình chữ nhật
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
1. Diện tích hình chữ nhật
2. Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Diện tích hình chữ nhật
Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng
\(S=a.b\)
trong đó \(a\) là chiều dài, \(b\) là chiều rộng (cùng đơn vị đo).
2. Bài tập vận dụng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 64: Diện tích hình vuông
Thời lượng: 13 phút 30 giây