video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 64: Diện tích hình vuông
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
1. Diện tích hình vuông
2. Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học

1. Diện tích hình vuông

Diện tích hình vuông bằng độ dài cạnh hình vuông nhân với chính nó.

S = a  x  a với a là độ dài cạnh hình vuông

2. Bài tập vận dụng

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 63: Diện tích hình chữ nhật
Thời lượng: 11 phút 59 giây
Bài học tiếp
Bài 65: Phép cộng các số trong phạm vi 100000
Thời lượng: 22 phút 14 giây