video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 65: Phép cộng các số trong phạm vi 100000
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
1. Các ví dụ
2. Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học

1. Các ví dụ

Hướng dẫn học sinh thực hiện phép cộng các số trong phạm vi 100 000. Từ đó học sinh tự rút ra quy tắc tính:

Bước 1: Đặt tính

Bước 2: Cộng lần lượt từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị.

2. Bài tập vận dụng

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 64: Diện tích hình vuông
Thời lượng: 13 phút 30 giây
Bài học tiếp
Bài 66: Phép trừ các số trong phạm vi 100000
Thời lượng: 13 phút 25 giây