video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
() Bài 66: Phép trừ các số trong phạm vi 100000
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
1. Các ví dụ
2. Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học

1. Các ví dụ

Hướng dẫn học sinh thực hiện các ví dụ, từ đó học sinh rút ra quy tắc thực hiện phép trừ:

Bước 1: Đặt tính

Viết số trừ bên dưới số bị trừ

Bước 2: Tính

Trừ lần lượt từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị.

2. Bài tập vận dụng

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 65: Phép cộng các số trong phạm vi 100000
Thời lượng: 22 phút 14 giây
Bài học tiếp
Bài 67: Tiền Việt Nam
Thời lượng: 14 phút 43 giây